Customer journey analyse is een methode om op systematische wijze de customer journey of klantreis in kaart te brengen.

 

 

Een veel gebruikte techniek voor customer journey analyse is customer journey mapping. Eerst worden op basis van ervaringen van klanten en medewerkers zoveel mogelijk touchpoints in kaart gebracht. Om het geheel werkbaar te maken, wordt daarna de klantreis in fases verdeeld. Een analyse per fase maakt duidelijk welke personen betrokken zijn bij het beslisproces, of deze personen op de juiste manier worden bereikt via de touchpoints en zo ja hoe.

Ton Kemp

Customer journey manager met passie voor internet. Combineert strategisch denken met pragmatische aanpak. Als docent marketing ook actief op Avans Hogeschool | 06 132 74 810| Ton.Kemp@ViatriX.nl