Direct marketing is een techniek waarmee u planmatig relaties benadert met rechtstreekse en persoonlijke communicatiemiddelen.

 

 

 

 

Bij direct marketing zijn uw boodschappen vaak gepersonaliseerd: u richt zich bijvoorbeeld tot mevrouw A.J. Verkerk of tot Jack Den Oudsten.

Vormen van direct marketing zijn:

  • Digitale nieuwsbrief
  • Losse direct mail
  • Marketing automation
  • Direct message op social media
  • Geadresseerde post
  • Huis-aan-huispost
  • Telemarketing, ofwel marketing per telefoon

Ivonne Smit

Customer journey manager & communicatieprofessional met lef. Communicatiestrategie en taalpatronen zijn 'echt mijn ding'. Als podcastmaker ook actief onder het label Discutafel | 06 38 39 19 15 | Ivonne.Smit@ViatriX.nl