Overzicht beursvloer FENEXPO 2017Impressies en overdenkingen na onze deelname in april aan FENEXPO 2017, een driedaagse mkb-beurs in Gorinchem.

Beurs als marketinginstrument

In een markt waar gunfactor en klantrelatie essentieel zijn, is beursdeelname een goed marketinginstrument. Beursdeelnemers met netwerkdoelstellingen kiezen voor een beursplein of netwerkbeurs. FENEXPO is zo’n beurs. Er wordt niks verkocht; het gaat er om het opdoen of opwarmen van ideeën en relaties.

Deelnemersveld FENEXPO 2017

Het was voor mij de vierde keer op deze beursvloer. Sinds 2014 zie ik het deelnemersveld veranderen. De breedte aan branches bleef. Het aantal deelnemende bedrijven groeide tot meer dan 230. De geografische regio is intussen zelfs opgerekt van Drechtsteden tot ver over de provinciegrenzen. Waar wij met onze Bossche onderneming eerst een uitzondering vormden op deze regionale beurs, deden aan FENEXPO 2017 bedrijven uit Deventer en Meppel mee.

Die belangstelling uit andere landsdelen vinden wij geweldig en is indirect een compliment voor de inderdaad uitstekende beursorganisatie. Maar misschien tegelijkertijd ook een vraagstuk. Tussen netwerkfunctie enerzijds en omvang werkgebied anderzijds wringt het een beetje. Welke gevolgen heeft deze ontwikkeling voor de positionering van FENEXPO? En welke partijen voelen zich bij de nieuwe werkelijkheid thuis?

Beurs als stapsteen in klantreis

ViatriX profileert zich op beurzen eerder als probleemoplosser of inspirator dan als verkoper. Het kapitaal dat wij vergaren op een beurs bestaat uit voornamelijk uit relaties en hun gegevens. Willen willen contact leggen met mogelijke en bestaande klanten.

En u als beursbezoeker wilt uw relaties ontmoeten of zich oriënteren. Het duurt even voordat u voldoende zicht hebt op mogelijke bedrijven waarmee u zaken wilt doen. Zo doorloopt u als klant allerlei fasen in uw klantreis. Het is de uitdaging voor ons als beursdeelnemer om uw fase in te schatten en erop in te spelen! Beursbezoek als stapsteen in uw klantreis, dus.

Bezoekers

Anders dan bij cold calling en andere vormen van outbound marketing mogen participanten iets verwachten van de bezoekers: enige belangstelling voor de ondernemers en hun aanbod. Wij zien graag serieuze bezoekers en willen zinvolle gesprekken voeren, zelfs als er even geen interesse is in ons aanbod. Ook op FENEXPO 2017 liepen echter personen in de gangpaden voor wie de beurs duidelijk niet is bedoeld. Een bekend fenomeen dat moeilijk te voorkomen lijkt.

ViatriX stand op FENEXPO 2017

Ondertussen in stand 166 …

ViatriX mocht in stand 166 veel gasten verwelkomen. Leden van mijn netwerkclubje van interim professionals bijvoorbeeld kwamen uit alle hoeken van het land voor de ‘VIP-ontvangst’ op dinsdag, leuk! Zij toonden zich terecht positief verrast over de passie van de ondernemers en de uitstekende catering op het horecaplein. De sfeer onder de standhouders hebben wij opnieuw ervaren als hartelijk en ongedwongen.

Wij noteerden 10 inschrijvingen op de vrijblijvende Verkenningstocht. Voor me ligt nu bovendien een stapeltje gespreksformulieren die follow-up vragen. Geen hoge stapel, dat hoeft ook niet. Het gaat om de kwaliteit van de contacten.

Atlas van Klantbelevingen

De metafoor van de ‘Atlas van Klantbelevingen’ sloeg aan. Onze reislustige uitdossing deed de rest. Bent u ooit door een leverancier naar ‘Kluitje in ’t Riet’ gestuurd? Of werd het toch die ‘Veilige Haven’. Ooit verdwaald geraakt in een ‘Zee van Mogelijkheden’?
Of men nu een marketingachtergrond had of niet: de kaart maakte de essentie van onze boodschap direct duidelijk. U, als ondernemer, hebt invloed op de klantbeleving. En ViatriX kan u en uw team helpen in het sturen van die beleving. Om te beginnen met de laagdrempelige Verkenningstocht en ViaVia. Daarna volgt wellicht een klantreistraject op maat.

Ton Kemp en Ivonne Smit op FENEXPO 2017

Leerpunten

Ook al staan we vaker op beurzen, leerpunten zijn er altijd. Het gespreksformulier bijvoorbeeld kon beter. Of die atlas. Het was toch praktischer geweest als we die oprolbaar hadden gemaakt. Na afloop van de beurs nam al het standmateriaal in de auto toch wat veel ruimte in ….

O ja!

Naar aanleiding van beursgesprekken bedacht ik nog twee aardige toponiemen voor onze Atlas van Klantbelevingen. Ze spreken voor zich: Zendmast en Ontvangststation 😉

Ivonne Smit

Customer journey manager & communicatiespecialist met lef. Communicatiestrategie en taalpatronen zijn 'echt mijn ding'. Als podcastmaker ook actief onder het label Discutafel | 06 38 39 19 15 |