Handig!
Naslaginformatie over de klantreis ofwel customer journey.

Twee wandelaars op klantreis

Veelgestelde vragen over klantreis

Waarom klantreis?

Wanneer u uw marketing en communicatie organiseert volgens het gedachtegoed van de klantreis, bespaart u geld, tijd en energie. En bouwt u betere klantrelaties op.

(meer…)

Wat is content?

Content is de informatie waarmee u klanten helpt. Zo wint u hun vertrouwen. Voor, tijdens en na de koop.

(meer…)

Wat is customer experience of klantbeleving?

Customer experience is de som van alle ervaringen die een klant opdoet tijdens interacties met het merk. Offline en online. De afkorting is CX.

(meer…)

Wat is Customer Journey Analyse?

Customer Journey Analyse is een methode om op systematische wijze de customer journey of klantreis in kaart te brengen. Een veel gebruikte techniek hiervoor is het z.g. “Customer Journey Mapping”.

Met deze techniek, gebaseerd op ervaringen van klanten en medewerkers, worden zoveel mogelijk touchpoints in kaart gebracht. Om het geheel werkbaar te maken wordt daarna de journey in fases verdeeld. Per fase wordt geanalyseerd welke personen er bij het beslisproces zijn betrokken en hoe / of deze personen op de juiste (positieve) manier worden bereikt via de touchpoints.

Wat is klantreis of customer journey?

Klantreis, of het Engelse begrip customer journey, gaan over hetzelfde: een in kaart gebracht proces dat uw klant doormaakt om zijn vraag te beantwoorden of zijn probleem op te lossen. De klantreis begint bij het allereerste probleembesef.

(meer…)

Wat is klantreisfase?

De behoeften van uw klant wisselen al naar gelang de mentale fase in zijn zoektocht.  Wij duiden zo’n periode ook wel aan met klantreisfase. De gebruikte termen verschillen per marketeer; het principe is hetzelfde.

(meer…)

Wat is marketing automation?

Marketing automation is de toepassing van geautomatiseerde systemen om doelgroepen aan uw organisatie te binden en door de klantreis heen te “helpen”.
Op basis van triggers e-mailt u op het juiste moment de juiste en vooraf klaargezette informatie.

(meer…)

Wat is outbound marketing en inbound marketing?

Outbound marketing is een marketingvorm waarbij de aanbieder zijn doelgroep actief benadert en vooral ‘zendt’. Tot in deze eeuw zeer gebruikelijk.

(meer…)

Wat is persona?

Een persona of modelklant beschrijft de belangrijkste eigenschappen van uw ideale klant.

(meer…)

Wat is podcast?

Een podcast is een serie audioprogramma’s, vaak rond een specifiek thema. Podcasts zijn te vinden op het internet. U kunt ze downloaden of streamen.

(meer…)

Wat is touchpoint?

Een touchpoint is een ontmoeting van een ander met uw merk. Met de inrichting ervan  begeleidt u de klantbeleving van de ander. Hij maakt een klantreis. Die ontmoeting is interactief.

(meer…)

Wat is ViaVia nieuwsbrief?

Zinnig over klantreis, communicatie en marketing. Met visie. Zonder poeha.
4-8x p/jr in uw mailbox. Dat is de ViaVia. Ook voor u?
Lees uw proefnummer.

(meer…)

Staat uw vraag er niet bij?

Neem gerust contact op!