Handig!
Naslaginformatie over de klantreis ofwel customer journey.

Twee wandelaars op klantreis

Veelgestelde vragen over klantreis

Waarom klantreis?

Wanneer u uw marketing en communicatie organiseert volgens het gedachtegoed van de klantreis, bespaart u geld, tijd en energie. En bouwt u betere klantrelaties op.

(meer…)

Wat is content?

Content is de informatie waarmee u klanten helpt. Zo wint u hun vertrouwen. Voor, tijdens en na de koop.

(meer…)

Wat is customer experience of klantbeleving?

Customer experience is de som van alle ervaringen die een klant opdoet tijdens interacties met het merk. Offline en online. De afkorting is CX.

(meer…)

Wat is Customer Journey Analyse?

Customer Journey Analyse is een methode om op systematische wijze de customer journey of klantreis in kaart te brengen. Een veel gebruikte techniek hiervoor is het z.g. “Customer Journey Mapping”.

Met deze techniek, gebaseerd op ervaringen van klanten en medewerkers, worden zoveel mogelijk touchpoints in kaart gebracht. Om het geheel werkbaar te maken wordt daarna de journey in fases verdeeld. Per fase wordt geanalyseerd welke personen er bij het beslisproces zijn betrokken en hoe / of deze personen op de juiste (positieve) manier worden bereikt via de touchpoints.

Wat is een Call-to-Action?

Call to action, ookwel CtA of C2A, is een marketingprincipe dat gebruikt wordt om potentiële kopers na het ontvangen van een boodschap tot een specifieke handeling over te halen. Bijvoorbeeld het bestellen van het product, het bellen van een telefoonnummer, het invullen van een formulier of het downloaden van een white paper.

Wat is een landingspagina?

Een landingspagina is de eerste pagina waarop een bezoeker “landt” wanneer hij uw website bezoekt. Iedere pagina van uw website is dus in feite een landingspagina. Vaak zijn dit blogs, een statische pagina’s of productpagina’s.

Lees hier waar een goede landingspagina aan moet voldoen.

Wat is klantreis of customer journey?

Klantreis, of het Engelse begrip customer journey, gaan over hetzelfde: een in kaart gebracht proces dat uw klant doormaakt om zijn vraag te beantwoorden of zijn probleem op te lossen. De klantreis begint bij het allereerste probleembesef.

(meer…)

Wat is klantreisfase?

De behoeften van uw klant wisselen al naar gelang de mentale fase in zijn zoektocht.  Wij duiden zo’n periode ook wel aan met klantreisfase. De gebruikte termen verschillen per marketeer; het principe is hetzelfde.

(meer…)

Wat is marketing automation?

Marketing automation is de toepassing van geautomatiseerde systemen om doelgroepen aan uw organisatie te binden en door de klantreis heen te “helpen”.
Op basis van triggers e-mailt u op het juiste moment de juiste en vooraf klaargezette informatie.

(meer…)

Wat is outbound marketing en inbound marketing?

Outbound marketing is een marketingvorm waarbij de aanbieder zijn doelgroep actief benadert en vooral ‘zendt’. Tot in deze eeuw zeer gebruikelijk.

(meer…)

Wat is persona?

Een persona of modelklant beschrijft de belangrijkste eigenschappen van uw ideale klant.

(meer…)

Wat is podcast?

Een podcast is een serie audioprogramma’s, vaak rond een specifiek thema. Podcasts zijn te vinden op het internet. U kunt ze downloaden of streamen.

(meer…)

Wat is touchpoint?

Een touchpoint is een ontmoeting van een ander met uw merk. Met de inrichting ervan  begeleidt u de klantbeleving van de ander. Hij maakt een klantreis. Die ontmoeting is interactief.

(meer…)

Wat is ViaVia nieuwsbrief?

Zinnig over klantreis, communicatie en marketing. Met visie. Zonder poeha.
4-8x p/jr in uw mailbox. Dat is de ViaVia. Ook voor u?
Lees uw proefnummer.

(meer…)

Wat zijn de overtuigingsprincipes van Cialdini?

Cialdini Robert Beno Cialdini is oud-hoogleraar psychologie en marketing aan de Arizona State University en de Stanford-universiteit. Hij kreeg bekendheid door één boek “Invloed” De 6 geheimen van overtuigen” uit 1984.
Cialdini noemt het zelf ‘psychologische knopjes’ waarop gedrukt kan worden voor een automatische respons.

De 6 overtuigingsprincipes van Cialdini zijn:

 1. Wederkerigheid
  Geef gratis iets weg en de ontvanger voelt zich verplicht om iets terug te doen.
 2. Commitment & consistentie
  Jouw gedrag is gebaseerd op wat je eerder hebt gezegd of gedaan. Je wilt namelijk graag consequent zijn.
 3. Sociale bevestiging
  Iedereen wil “erbij horen”. Dus staat er: “vraag een offerte aan, want 862 anderen deden dat gisteren ook”.
 4. Sympathie
  Sympathie is het mechanisme waardoor je positief reageert op personen die: Op je lijken, aantrekkelijk zijn of complimenten geven
 5. Autoriteit
  Autoriteit is het principe dat je vertrouwen hebt in mensen die: Expert zijn, onafhankelijk zijn, handelen voor jou, hoger staan in hiërarchie (status, kleding, inkomen, opleiding, enz)
 6. Schaarsheid
  Schaarsheid is het verschijnsel dat verlangen naar dingen die: Zeldzaam zijn (tijdelijk verkrijgbaar, beperkte oplage, eerste drukken/misdrukken, bijna niet meer leverbaar) Onbereikbaar zijn (duur, volmaakt) of verboden zijn.
  Voor schrijvers. Je verleidt klanten makkelijker door te benadrukken wat ze kunnen verliezen dan door te vertellen wat ze kunnen behouden.

 

Staat uw vraag er niet bij?

Neem gerust contact op!