Ineens zijn wij online trainers geworden. Met dank aan Covid-19. Wij delen graag onze ervaringen en tips over succesfactoren, leermiddelen, deelnemers en backoffice. In deze aflevering: deelnemers en backoffice.

Pionieren in e-learning

Tijdens de gezondheidscrisis van 2020 zitten de deelnemers aan onze marketing- en communicatietrainingen niet in een cursusruimte, maar in hun eigen huiskamer of kantoor. Wij deden in het tweede kwartaal in stormachtig tempo inzichten en vaardigheden op in online lesprogramma’s en online educatieve bijeenkomsten.

Wij verbouwden een groot deel van onze workshops en trainingen van contactonderwijs naar een online aanbod. In deze serie blogs ga ik overigens alleen in op de trainingen. De workshops hebben een andere opzet.
Welk ervaringen en inzichten deden we op als online bouwvakkers?

Online trainingen maken: deelnemers en backoffice

Enkele succesfactoren voor excellent online onderwijs zijn het motiveren van deelnemers en een efficiënte backoffice van uw online trainingen. In een ander blog geef ik overigens nog praktische tips over de leermiddelen.

Online onderwijs vraagt meer qua voorbereiding, begeleiding en afronding dan wij tevoren hadden ingeschat. Tegelijkertijd is het rendement voor deelnemers minstens zo hoog, dus de investering is meer dan de moeite waard. Welk ervaringen en inzichten deden we op?

Backoffice: verrassend intensief

Achter de schermen bleek de organisatie van online trainingen uiteindelijk complexer dan bij contactonderwijs. Wij maakten een protocol en stellen dit nog steeds bij. Wat maakt de organisatie intensiever?

 • Langere en soms gelijktijdige doorlooptijd van trainingen.
 • Correcte synchronisatie en zorgvuldig (versie)beheer van diverse trainingscomponenten in hun samenhang.
 • Begeleiding deelnemers.
  Grotere mate van maatwerk dan bij contactonderwijs, en gedurende langere tijd. Alle ViatriX-trainingen kennen dit maatwerk, omdat wij de toegevoegde waarde en het rendement van ‘alleen zelfstudie’ te klein vinden.
 • Benodigde werkuren en disciplines.
  Waar bij contactonderwijs 1 docent volstaat, zijn voor soepel lopende webinars een gespreksleider plus een assistent nodig.
  Menig vakdocent zal bovendien expertise in de bouw van online lesprogramma’s en het aanmaken van online content moeten aanleren of inkopen.

Tip: werk met scripts

Houd zorgvuldig bij uit welke componenten uw lessen bestaan. Denk hierbij aan inhoud, duur, vorm e.d. Wanneer u een training net af hebt, heeft u die inhoud en opzet nog wel in uw hoofd. Na het maken van de tweede training verandert dat.

Wij werken per training met een script dat we centraal opslaan, bereikbaar voor iedere betrokken docent. Alle wijzigingen in de training voeren we ook door in dat ene script.

Tip: houd rekening met lagere netto studiebelasting

Uw investering mag groter zijn, maar de netto studiebelasting bij online trainingen, gerekend in uren, is voor deelnemers juist lager dan bij traditioneel contactonderwijs. Immers: koffiepauze, afhandeling vragen mededeelnemers e.d. kosten een individuele deelnemer aan een online training geen of minder tijd.

Deelnemers bij de les houden

Niet alleen veel docenten zijn soms nog wat onwennig als het gaat om online leren; de deelnemers vaak ook. In hun woonkamer of op hun kantoor worden ze sneller afgeleid dan in het cursuslokaal. En online leren vraagt van hen mogelijk wat anders dan ze gewend zijn. Denk aan:

 • Discipline bij de zelfstudie.
 • Technische vaardigheden met videovergaderprogramma’s, microfoon en webcam.
  U kent de plafonds van uw studenten intussen waarschijnlijk goed 😉
 • Gedrag tijdens online groepsbijeenkomsten.
  Niet eten bijvoorbeeld tijdens webinars. Heus, we hebben meegemaakt dat iemand doodgemoedereerd een maaltijd nuttigde.

Motiveringstips

 • Kies een looptijd waarbinnen deelnemers het traject moeten afronden en toegang hebben tot de lesstof: de stok achter de deur.
 • Stuur deelnemers vooraf een bondige handleiding waarin u ingaat op de specifieke aspecten van online leren en de eigenschappen van uw training.
 • Concurreer met de omgevingsfactoren die deelnemers afleiden van uw training.
  Zorg voor pit. Houd vanaf het begin de vaart erin, in alle componenten van uw training. Werk aan een geweldige klantbeleving.
 • Bouw oefeningen in.
 • Bied meer maatwerk in inhoud en werkwijze dan bij contactonderwijs.
  Organiseer bijvoorbeeld een helpdesk en feedback. Wij hebben ook goede ervaringen met een telefonisch spreekuur, gecombineerd met advies op afspraak.
 • Verstrek een certificaat aan deelnemers die bepaalde prestaties leveren.

Online = extra mogelijkheden

Afstandsonderwijs kan contactonderwijs nooit voor de volle 100% vervangen. Aan de andere kant biedt online leren aantrekkelijke extra mogelijkheden voor werkgevers, medewerkers en zelfstandig ondernemers. Mits ontwerp en uitvoering excellent zijn. Daarom deze korte serie met tips voor iedere vakman/vrouw die overweegt om online trainingen te geven. Reacties welkom!

Ivonne Smit

Customer journey manager & communicatiespecialist met lef. Communicatiestrategie en taalpatronen zijn 'echt mijn ding'. Als podcastmaker ook actief onder het label Discutafel | 06 38 39 19 15 |