Ineens zijn wij online trainers geworden. Met dank aan Covid-19. Wij delen graag onze ervaringen en tips over succesfactoren, leermiddelen, deelnemers en backoffice. In deze aflevering: leermiddelen.

Pionieren in e-learning

Tijdens de gezondheidscrisis van 2020 zitten de deelnemers aan onze marketing- en communicatietrainingen niet in een cursusruimte, maar in hun eigen huiskamer of kantoor. Wij deden in het tweede kwartaal in stormachtig tempo inzichten en vaardigheden op in online lesprogramma’s en online educatieve bijeenkomsten.

Wij verbouwden een groot deel van onze workshops en trainingen van contactonderwijs naar een online aanbod. In deze serie blogs ga ik overigens alleen in op de trainingen. De workshops hebben een andere opzet.
Welk ervaringen en inzichten deden we op als online bouwvakkers?

Online trainingen maken: leermiddelen

Één van de succesfactoren voor excellent online onderwijs is het toepassen van een diversiteit aan leermiddelen. Welk ervaringen en inzichten deden we op? In een volgend blog geef ik praktische tips voor het motiveren van deelnemers en voor een efficiënte backoffice van uw online trainingen.

E-learning

Een online lesprogramma ofwel e-learning is vooral geschikt voor de overdracht van kennis en inzichten. Deelnemers volgen de lessen in hun eigen tempo. Oefeningen kunnen helpen bij het opdoen of verbeteren van vaardigheden.

Tips voor uw e-learningprogramma’s

 • Breng dynamiek en variatie aan in de vormen: tekst, beeld, audio, video.
 • Hak de stof in mootjes.
 • Publiceer slimme webcontent.
  Effectieve webteksten schrijven is een vak apart. Schakel een ervaren tekstschrijver in die dit varkentje weet te wassen. Of volg een training zoals Slimme internetteksten maken.
 • Zorg voor downloadbare bestanden, zoals sheets.
  In onze ervaring willen deelnemers altijd de sheets. Hoe weinig daar ook op staat 😉 En we willen een positieve klantbeleving, toch?
 • Maak individuele leerroutes mogelijk.
  Deelnemers kunnen dan tot op zekere hoogte zelf kiezen welke modules ze doornemen en in welke volgorde.

Precisie

Een flexibele opzet van uw online lesprogramma, met individuele leerroutes, vergt precisie en inlevingsvermogen van de maker.
Wij liepen zelf bijvoorbeeld tegen de vraag aan: hoe voorkom je herhaling en daarmee ingewikkeld onderhoud van het lesprogramma, terwijl je niet zeker weet welke stof de deelnemer al doornam?
Ons antwoord: maak hyperlinks naar een lijst van veelgestelde vragen en antwoorden. De deelnemer kan daar altijd op terugvallen.

Individuele leerroutes vergen precisie en inlevingsvermogen van de maker. Hoe voorkom je herhaling van de stof wanneer je niet weet welke route de deelnemer kiest?

Webinar

Een webinar of online sessie is vooral geschikt voor sociale processen zoals verbinding van de deelnemers, motivering en uitwisseling van ervaringen. Wijzelf vermijden dus de online versie van een lezing, want dan treden die sociale processen nauwelijks op.
Door vraag en antwoord is verdieping van inzichten mogelijk. Als docent kunt u uit het webinar ook bruikbare signalen halen om de training verder te verbeteren.

Tips voor uw webinars

Organisatie

 • Zie webinars als onlosmakelijk deel van uw training: iedere deelnemer wordt verwacht!
 • Gebruik een laagdrempelig en veilig videovergaderprogramma, zeker in het geval van trainingen op open inschrijving.
  ViatriX werkt nu meestal met Google Meet. Zie ook de tips van de Informatieveiligheidsdienst
 • Beperk het aantal deelnemers tot 10 à 15, afhankelijk van uw training. Organiseer eventueel meer webinars met hetzelfde programma.
 • Houd een inloop van 15 minuten om deelnemers de gelegenheid te geven de techniek te testen of gezellig bij te kletsen.
 • Begin op tijd; betrek laatkomers er later soepeltjes bij.
 • Beperk de duur tot maximaal 1 uur, met eventuele ‘nazit’ voor geïnteresseerden of verdiepingsvragen.
 • Vraag een collega om de chat bij te houden en eventuele technische kwesties op te lossen.

Programma

 • Begin met vaart en maak uw inhoudelijk programma zo interactief mogelijk.
 • Bouwt u een voorstelronde in? Kies dan een verrassende werkvorm, zoals een opvallende vraag of stelling.
 • Houd een prikkelende presentatie van 5 minuten achter de hand voor het geval de dynamiek in de groep tegenzit.
 • Voeg iets toe aan de stof; herhaal niet wat in het online lesprogramma staat.

Uw rol

Veel interactiviteit is key voor een geslaagde online sessie. Wat ons betreft geldt dat trouwens ook voor contactonderwijs. 1 Langdurig ‘pratend hoofd’ in het trainingslokaal werkt niet. En op een beeldscherm al helemaal niet!
Treed op als gespreksleider en niet als docent. Keer telkens terug naar de deelnemers om te controleren of de inhoudt ‘landt’ en stimuleer hiermee tevens een actieve houding.

Webinars: wees gespreksleider, geen docent.

Online prikbord

ViatriX experimenteert met Padlet, een online prikbord. Hier plaatsen wij lees- en luistertips en actuele mededelingen. Deelnemers kunnen op het prikbord korte vragen stellen. Een alternatief voor Padlet is Miro, een online platform voor samenwerking binnen teams.
Hoewel we enthousiaste reacties kregen op de geplaatste filmpjes, twijfelen we nog over de inzet van een online prikbord. Het beheer is tamelijk bewerkelijk en deelnemers maken er aarzelend gebruik van.

Beeld- en geluidskwaliteit

Wij hechten nu niet per se aan perfecte beeld- en geluidskwaliteit. De huidige beelden zijn scherp; gesproken woorden zijn verstaanbaar. Het kan allemaal beter. Bij een verdere doorontwikkeling van onze trainingen gaan we hierin mogelijk een verbeteringsslag maken.

De vraag is of deelnemers die topkwaliteit in video en audio verwachten of zelfs maar opmerken, mede gezien hun eigen hard- en software. Bovendien verschoven de normen op dit vlak al langere tijd, sinds niet-professionele producenten hun intrede deden op YouTube en andere media.

Online = extra mogelijkheden

Afstandsonderwijs kan contactonderwijs nooit voor de volle 100% vervangen. Aan de andere kant biedt online leren aantrekkelijke extra mogelijkheden voor werkgevers, medewerkers en zelfstandig ondernemers. Mits ontwerp en uitvoering excellent zijn. Daarom deze korte serie met tips voor iedere vakman/vrouw die overweegt om online trainingen te geven. Reacties welkom!

Ivonne Smit

Customer journey manager & communicatiespecialist met lef. Communicatiestrategie en taalpatronen zijn 'echt mijn ding'. Als podcastmaker ook actief onder het label Discutafel | 06 38 39 19 15 | Ivonne.Smit@ViatriX.nl