Customer journey seminar
De Rivieren Notarissen

Klantvraag

De Rivieren Notarissen wil de klantgerichte benadering verder verbeteren en zich hiermee onderscheiden. De 25 medewerkers maken hierin het verschil. Als individu en als teamlid. Hoe kunnen zij ‘klantgericht werken’ praktisch invullen, ongeacht hun functie?

Oplossing ViatriX

Wij stelden een seminar op maat samen met gevarieerde werkvormen rond de klantreis: presentatie, groepswerk én een spelelement.
Het seminar paste in het lopende opleidingen- en trainingstraject en vormde de aftrap van een tweedaags personeelsuitje in Den Haag.

Resultaat

Medewerkers realiseerden zich hoe belangrijk empathie is. Je inleven in de klant, in de collega. Ook het begin van de klantreis bleek een ontdekking: ‘Wij kunnen al bijdragen aan de klantbeleving vóórdat de klant ons kent.’ Er werd volop gelachen en gediscussieerd. Iedereen deed fantastisch mee; wát een leuke organisatie!

Kantoormanager Ankie de Kort-van Loevezijn: ‘Erg knap hoe jullie aandacht besteedden aan de dingen die ik vooraf vroeg. Het voorbeeld van de auto was illustratief en maakte de klantfases duidelijk. Je hield de nieuwe medewerkers in het oog. En jullie bleven ons prikkelen waar dit nodig was. Sommigen moesten in de tweede oefening ongelooflijk hun best doen om hun oude denkpatronen los te laten. ’s Avonds, tijdens de borrel, hebben we er nog heerlijk over zitten kletsen!’