customer journey analyse

Customer journey analyse is een methode om op systematische wijze de customer journey of klantreis in kaart te brengen.

Een veel gebruikte techniek voor customer journey analyse is customer journey mapping. Eerst worden op basis van ervaringen van klanten en medewerkers zoveel mogelijk touchpoints in kaart gebracht. Om het geheel werkbaar te maken, wordt daarna de klantreis in fases verdeeld. Een analyse per fase maakt duidelijk welke personen betrokken zijn bij het beslisproces, of deze personen op de juiste manier worden bereikt via de touchpoints en zo ja hoe.