direct marketing

Direct marketing is een techniek waarmee u planmatig relaties benadert met rechtstreekse en persoonlijke communicatiemiddelen.

Bij direct marketing zijn uw boodschappen vaak gepersonaliseerd: u richt zich bijvoorbeeld tot mevrouw A.J. Verkerk of tot Jack Den Oudsten.

Vormen van direct marketing zijn:

  • Digitale nieuwsbrief
  • Losse direct mail
  • Marketing automation
  • Direct message op social media
  • Geadresseerde post
  • Telemarketing, ofwel marketing per telefoon