zintuiglijke taal

Zintuiglijke taal herinnert uw klant bewust of onbewust aan zintuiglijke ervaringen. Daardoor kan dit taalgebruik erg effectief zijn.

  • aanraakbaar (tastzin)
  • droombeeld (gezichtsvermogen)
  • energiek (kinesthesie, lichaamsbewustzijn)
  • gevoelig (gevoel)
  • ijskoud (thermoceptie, warmte/kou voelen)
  • ongehoord (gehoor)
  • spruitjeslucht (reukzin)
  • wankel (evenwicht)
  • zoet (smaakzin)

Combineer inhoudswoorden met zintuiglijke taal en bereik een geweldig effect.