AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming, kortweg AVG, regelt de omgang met persoonsgegevens.
De wet wordt ook wel aangeduid met ‘privacywet’.

Toezichthouder op naleving van de AVG is de Autoriteit Persoonsgegevens, kortweg AP.

In uw marketing- en communicatiewerk komt u vast ook kwesties tegen rond bijvoorbeeld relatiebestanden en datalekken. Wat kan, mag en moet? Daarom besteedt ViatriX in de training Privacymanagement in de praktijk ook aandacht aan de belangrijkste regels uit de AVG.