Communicatie

Communicatie is -in de context van ons vakgebied- het managen van relaties in en met uw organisatie. Professionele communicatie is dus een planmatige activiteit.

Zonder goede relaties hapert structurele conversie.
En zonder conversie geen organisatie!

Zintuiglijke prikkels

Communicatie tussen mensen verloopt via het uitwisselen van zintuigelijke prikkels. U belt bijvoorbeeld iemand op (gehoor), geeft hem een hand (tastzin) of stuurt een e-mail (tastzin, gezichtsvermogen).
Verreweg de meeste prikkels zenden en verwerken we onbewust. We hebben weinig controle over ons brein. Communicatiespecialisten hebben inzicht in dit proces. Zij kennen methoden om de perceptie bij te sturen.

Professionele communicatie

Met communicatie beïnvloeden we andermans kennis, standpunten en bereidheid tot handelen. Dat doet u zelf ook: als individu, en namens uw organisatie.
Voor communicatie door uw bedrijf of instelling formuleert u eerst communicatiedoelen: wat wilt u dat de ander weet, vindt en wil gaan doen? In termen dus van kennis, houding, gedragsintentie. Vervolgens bouwt u aan een bijpassende strategie om die doelen te bereiken.