Persoonsgegevens

Volgens de AVG zijn persoonsgegevens die data, die herleidbaar zijn tot een individueel persoon.

De AVG onderscheidt gewone en bijzondere persoonsgegevens. Laatstgenoemde categorie wordt sterker beschermd.

In uw marketing- en communicatiewerk komt u vast ook kwesties tegen rond bijvoorbeeld relatiebestanden en persoonsgegevens. Wat kan, mag en moet? Daarom besteedt ViatriX in de training Privacymanagement in de praktijk ook aandacht aan de belangrijkste regels uit de AVG.