Verwerkingsregisters

In een verwerkingsregister legt u vast welke persoonsgegevens u verwerkt in welke processen.

Per proces registreert u om welke persoonsgegevens het gaat, wat het doel van de verwerking is en op welke grondslag uit de AVG u zich baseert. Bijna alle organisaties zijn verplicht om een verwerkingsregister aan te leggen en bij te houden.